Existuje několik jednoduchých způsobů, jak si ověřit, zda ovoce již dokvasilo.
1. Používejte kvasnou zátku. Velmi důležité je zabezpečit těsnost kvasné nádoby. Konec potom poznáte tak, že přestanou unikat bublinky oxidu uhličitého.
2. Kontrolujte stav koláče. Pokud se začne potápět, kvašení je u konce.
3. Použijte lihoměr, cukroměr, nebo refraktometr. V tomto případě je důležité, aby měřený kvas měl podobu prokvašené šťávy. Chápeme, že ne každý má doma takové vybavení, proto refraktometrické stanovení obsahu cukrů provádíme (zdarma) i v naší pálenici. Potřeba je pouze pár ml vzorku kvasu.
Doporučujeme kombinovat všechny tři způsoby. Velice se nám tato kombinace osvědčila.
Pro přípravu kvasu (rmutu) použijte jen úplně vyzrálé (až přezrálé ovoce) a zdravé ovoce, které není napadeno žádnou hnilobou nebo plísní. Ovoce zbavte stopek, třásní a listů (látky vyluhující se ze zelených částí rostlin dávají destilátu drsnou a svíravou chuť). Znečištěné ovoce omyjte.
Tvrdší ovoce (např. jablka, hrušky) podrťte, nebo zmoštujte. Zmoštováním docílíte jemnějšího destilátu.

Míchání kvasů, tedy zvýšení přístupu vzduchu, které podporuje množení kvasinek, je možné pouze na úplném počátku kvašení. Zde stačí například promíchání kvasu během 24 hodin po založení. Po vytvoření vrchní celistvé vrstvy zvětralého ovoce tzv. deky je míchání škodlivé.
V naší pálenici máme kotel o objemu 300 l. Minimální množství kvasu, které je možno vypálit je 200 l, naopak maximální cca 280 l. Pokud máte kvasu více, je toto množství potřeba rozdělit a vypálit na vícekrát. Pokud máte kvasu méně než 200 l, je dobré se domluvit s dalším klientem, který má také menší množství kvasu, a kvas vypálit dohromady. K tomu je ovšem potřeba písemného souhlasu obou (popřípadě i více) klientů.
Toto vymezuje zákon o lihu č. 61/1997 Sb. ve znění zákona č. 75/2006 Sb. § 4, který říká:
Surovinami přípustnými pro pěstitelské pálení jsou ovoce, jakož i šťávy a odpady z jeho zpracování, a to v čerstvém i ve zkvašeném stavu, pokud neobsahují cizí cukernaté nebo jiné zkvasitelné příměsi.
V první řadě se musí jednat o ovoce obsahující dostatek cukru, tedy ovoce zralé a mírně přezrálé. Ovoce musí být rovněž zdravé bez plísní a hniloby. Znečištěné ovoce je potřeba omýt.
Plíseň a hniloba velmi výrazně ovlivňují výslednou chuť destilátu, proto se vyvarujte takto napadené ovoce do kvasu přidávat. Nezralé ovoce, stopky, listí, větvičky a hlína se rovněž podílejí na snížení kvality destilátu - způsobují svíravou a hořkou chuť.