Pálení ovocných kvasů je tradiční metodou zpracování ovoce. V případě pěstitelského pálení se jedná o výjimku ze zákonů o lihu a o spotřební dani a je oproti standardní výrobě destilátů zatíženo nižší spotřební daní, která je na něj uvalována.
Aby se jednalo o pěstitelské pálení musí toto pálení splňovat několik podmínek. První podmínkou je, že zpracovávané ovoce je z pěstitelské činnosti pěstitele a nebo bylo získáno jako deputát, nebylo získáno nákupem apod. Další podmínkou je omezení výroby alkoholu na rodinu pěstitele a jedno období ( odpovídá jednomu roku, od 1.7. roku do 30.6. roku následujícího ).

Předposlední podmínkou je limit výroby. Tento limit je 30 l absolutního alkoholu (100%), což odpovídá 60 litrům 50% alkoholu. Tento limit bývá pokládán za příliš nízký a to zejména na Moravě.
Ovoce pro pěstitelské pálení nesmí být nijak přislazováno.
Pěstitelům je nabízen dvojí způsob zpracování ovoce na ovocnou pálenku. První způsob je ten, že pěstitel si sám založí a vyrobí kvas a po dokvašení ho doveze do pálenice, kde mu jej  vypálí. Tento způsob se hodí pro zkušené pěstitele, kteří si sami chtějí ovlivňovat přípravu kvasu podle vlastních receptů. Druhý způsob je pro pěstitele, kteří se z jakéhokoliv důvodu nechtějí, nebo nemohou zabývat přípravou vlastního kvasu doma. Tito pěstitelé přivezou do pálenice pouze ovoce a tím jejich práce končí. Po vypálení kvasu jsou vyzváni dohodnutým způsobem k vyzvednutí pálenky.
Každý kvas je zpracováván samostatně, což předchází pozdějším dohadům o kvalitě ovoce a tím i pálenky, proto je dobré, aby množství ovoce či kvasu odpovídalo násobkům kapacity kotle tedy 280 litrů kvasu.Minimálně však 200l. Pokud máte méně ovoce, či kvasu, je dobré nalézt „partnera“ - souseda, který do toho půjde s Vámi. Snažte se prosím o dodržení uvedených objemů. Nechceme kvasy slučovat a dávat Vám anonymní pálenku, jak je tomu u „velkovýroby“, kde se slučuje ovoce od spousty pěstitelů. Chceme Vám udělat tu Vaší a jenom VAŠÍ pálenku. Vždyť ta Vaše je přeci ta nejlepší.